Ще настроим целенасочена реклама за вашия бизнес, която ще ви позволи да насочите трафика към целевата си страница и да увеличите продажбите и тиража си. Благодарение на нашия богат опит в работата с бизнеса, ние сме в състояние да създадем рекламни кампании с максимална ефективност в съотношението цена / качество за клиента. Ще усетите разликата след промоция в социалните медии, конкурентите ще ви завиждат.

РАБОТНО СЪДЪРЖАНИЕ

В рамките на всяка тарифа ние правим всичко необходимо за популяризиране на вашия бизнес.

СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ РАБОТИ В РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ В FB:

  1. Определяне на целите и задачите на клиента;
  2. Търсене на целевата аудитория чрез рекламния акаунт във Facebook;
  3. Разработване на стратегия;
  4. Дизайн и първоначално попълване на страницата във FB;
  1. Създаване и одобряване на рекламни рекламни послания;
  2. Постоянен мониторинг на рекламната кампания;
  3. Подробни анализи, месечни отчети;