Anchor-Text

Каква е ролята на Анкор текстовете?

Анкор текстове и тяхното приложение Анкор текстовете (котви) съдържат думите, които са видими в хипервръзката. Анкор текстовете са видими текстове, които са свързани с връзки. Това означава, че думата или думите, обикновено подчертани, съдържат връзка и може да се щракне на тях.Това изглежда така в изречение: Инфо-Консулт, счетоводни услуги за гр. Благоевград. Насочете курсора на …

Каква е ролята на Анкор текстовете? Read More »