Изработка на уеб сайт в Смолян

Имате нужда да стратирате свой онлайн проект? Изработка на уеб сайт в Смолян.

Доверете се на професионалистите с опит в бранша, вече с над 15 проекта зад гърба си само за 2020г. Изработка на уеб сайт в Смолян вече е лесно, бързо и достъпно, цените също падат и са в много добри граници.

Етапи на изработка на уеб сайт в Смолян

За да започнете работа по проектирането и създаването на сайтове, ще бъде сключено споразумение между студиото Greenseo и вашата компания. Споразумението описва основните механизми на взаимодействие между страните, схемата на плащане, сроковете и етапите на работа по създаването на интернет представителства.

Изработка на уеб сайт в Смолян
Изработка на уеб сайт в Смолян

Неразделна част от споразумението са приложенията, описващи техническото задание, изискването за функционалността на интернет представителството и работния бюджет.

Споразумението и приложенията са предварително договорени от страните. За това споразумение, както и за ефективното изпълнение на работата, страните назначават отговорни ръководители, които да работят по проекта.

Изработка на уеб сайт в Смолян

След подписване на договора студиото започва работа по създаването на Интернет представителството на клиента. Цялата работа ще се извършва на тестов сървър, до който само служители на студио и отговорни представители от вашата компания ще имат достъп.

След приключване на цялата работа уебсайтът ще бъде прехвърлен на хостинг платформа, която може да бъде предложена от вас или предоставена от студио dbest.ru.

Работният процес включва няколко основни етапа.


Предварителен етап при изработка на уеб сайт в Смолян

Целта на предварителния етап на разработка е да се идентифицират всички изисквания към проектната и технологична основа на проекта, както и да се определят целите и задачите на ресурса и да се изготви подробен план за развитие на проекта.

В една или поредица от предварителни срещи ще бъде изготвен „кратък проект“, съдържащ изискванията за графичен дизайн на проекта.

Разработване на дизайн и архитектура на проекта

SEO оптимизация на сайт в Смолян


Работата по дизайна на обекта включва следните етапи:

Анализ на изискванията на потребителския интерфейс.
Интуитивната организация на материалите и внимателната навигация са основни предпоставки за ефективен дизайн. Стремим се да гарантираме, че нашите разработки са удобни и разбираеми за всеки потребител.
Разработване на дизайнерската концепция.
По време на този етап се обмисля и създава проект за системен дизайн, който помага да се идентифицира решение, което най-добре представя цялата функционалност на проекта, отговаря на нуждите на целевата аудитория и в същото време отговаря на всички изисквания за функционалността на сайта.


Одобрение на проекта.


Етапът включва координация и извършване на необходимите корекции в първоначалната концепция на проекта.
Резултатът от работата на етапа на разработване на дизайна и архитектурата на проекта ще бъдат скици на всички типични страници на уебсайта.

Създаване на технологична основа

Въз основа на техническата задача и одобрената дизайнерска концепция ще бъде разработена оптимална структура на базата данни, ще бъдат създадени работни шаблони за всички раздели на сайта и ще бъдат разработени и конфигурирани интерактивни услуги.

Успоредно с това ще се извършва разработването на механизми и интерфейси на системата за администриране на сайта, което ще позволи на служителите на компанията своевременно да актуализират материалите на сайта и да конфигурират сервизните функции.

На този етап ще бъде създадена работна версия на сайта, готова за попълване с текстови и графични материали.

Попълващо съдържание

На този етап базите данни на сайта се пълнят със съдържание. Ако е необходимо, нашите дизайнери ще създадат и обработят допълнителни графични материали, за да запълнят секциите на сайта. Също така сме готови да се консултираме и да участваме в писането, стилистичната обработка и превода на текстови материали, които ще бъдат публикувани на сайта.

След създаването на подходящите шаблони и механизми, всички текстове, файлове за изтегляне и необходимите илюстрации ще бъдат изложени или прехвърлени чрез административния интерфейс в базата данни и публикувани на сайта.

Тестване на готовото решение


След приключване на цялата работа по интегриране на системи и настройка на оборудването, Интернет представителството ще бъде предоставено за тестване на служителите на вашата компания.

Настройка на оборудване и прехвърляне към хостинг платформа
Ние сме готови да поемем консултантски функции за избор и настройка на оборудване, необходимо за разположението и правилното функциониране на сайта.

Познавайки добре всички параметри и характеристики на проекта, ние ще ви помогнем да изберете оптималната конфигурация на хардуер и софтуер.

Стартиране на проекта


След приключване на всички процедури и работа по тестване на сайта и обучение на екипа за поддръжка, проектът ще бъде готов за отваряне за посетители. На този етап се подписват необходимите документи за приемане и доставка.

Работна група при изработка на уеб сайт в Смолян


Ще бъде сформирана постоянна работна група измежду персонала на студиото, която да извърши цялата работа по създаването на сайта. Той ще бъде изготвен от специалисти, които са добре запознати с всички характеристики на процеса на създаване на уебсайта.

Ръководителят на проекта ще координира работата на тези специалисти и ще комуникира със служителите на компанията . Неговите задачи ще включват организиране на срещи, договаряне и събиране на данни, необходими за работа.

Във всяко работно време служителите на компанията ще могат да се свържат с него по телефона или по имейл, за да разрешат бързо всички работни проблеми. Той също така ще изготви работен план за студиото, ще наблюдава процеса на изпълнение на задачите и ще представи резултатите от работата.

Функции на специалистите от работната група:

 • Дизайнер
 • разработване на скици на типични страници и елементи на сайта;
 • създаване на графични форми и елементи за навигация;
 • актуализация на дизайнерските елементи.
 • Уеб технолог
 • дизайн на база данни;
 • скриптове;
 • разработване, инсталиране и конфигуриране на интерактивни услуги;
 • разработване на интерфейс и механизми на системата за администриране на сайта.
 • HTML кодер
 • оформление и адаптация на текстово съдържание;
 • оптимизация на HTML код;
 • поставяне на илюстрации и графични елементи.
 • Редактор-копирайтър
 • редактиране и корекция на текстове;
 • писане на допълнителни текстови блокове и съобщения;
 • управление на съдържанието

Подобни статии