Създаване на уебсайт в Кърджали

Защо се нуждаете от дизайн на уебсайт при създаване на уебсайт в Кърджали?

Опитваме се да направим процеса на създаване на уебсайт възможно най-ясен и прозрачен за клиента, не за сметка на качеството. Винаги гледаме да даваме 100% при създаване на уебсайт в Кърджали.

Сега процесът на разработване на уебсайт съдържа три етапа – предварителен етап, етап на проектиране и самото разработване на уебсайта. Правили сме дизайн и преди, но той е бил комбиниран със етапа на разработка на сайта. Сега дизайнът е изведен на отделен етап и може да бъде поръчан отделно от разработката на сайта.

Създаване на уебсайт в Кърджали
Създаване на уебсайт в Кърджали

Защо е необходим дизайн при създаване на уебсайт в Кърджали?

В края на краищата, за да започнете работа по разработването на сайта, сега е необходимо да сключите отделен договор за дизайна на сайта, а това е допълнителна документация. Не беше ли по-лесно да оставим всичко, както е – да сключим един договор за разработването на сайта? Неведнъж сме се уверявали, че това е правилното решение и в тази статия ще ви кажа защо.

Нека разгледаме как обикновено на практика се случва началото на разработването на уебсайтове.

Стъпки при създаване на уебсайт в Кърджали!

Получаваме искане за развитие, в деветдесет и седем случая от сто, то идва под формата на някакъв кратък бриф или произволен набор от изисквания. Изучавайки получената информация, ние правим кратък преглед на пазара по необходимата тема и въз основа на изискванията за вход, кратък анализ на пазара и нашия опит, изграждаме обектен модел на сайта, който съдържа информация за броя страници в тяхната йерархия и съдържание.

Яснота върху работата по сайта при създаване на уебсайт в Кърджали

Този модел позволява на нас и на клиента да разберем по-точно какво ще правим. Въз основа на този модел можем да предположим какъв трябва да бъде бъдещият сайт и колко време ще ни отнеме да го разработим.

Въз основа на изразходваното време можете да разберете приблизителната цена на проекта. Обектният модел на сайта, създаден от нас, придружен с кратки обяснения, се представя на клиента и ние също така обявяваме точната цена на следващия етап от дизайна на сайта и прогнозната цена на етапа на разработка.

Защо не можем да дадем ясна цена още в началото?

Факт е, че когато правим приблизителната си оценка, нямаме пълното количество информация за проекта и попълваме липсващата част от данните със средни стойности. Вероятно е по-нататък, по време на идентифициране на изискванията към сайта, клиентът да изрази своите желания, като същевременно усложни или обратното опрости задачата.

Цена за създаване на уеб сайт в Кърджали

Тези промени ще бъдат взети под внимание и ще повлияят на крайната цена на сайта. Ако по време на оценката първоначално фиксирахме точно тази средна опция за разработка (след като посочихме точната цена на проекта), веднага бихме поставили себе си и клиента в тази рамка.

Не бихме могли да направим по-сложни варианти за разработка (дори ако е необходимо), тъй като по-евтините решения и разработването бяха взети предвид при нашите изчисления, нещо по-сложно просто няма да бъде платено, тъй като разходите не бяха включени.

Винаги се съобразяваме с желанията на клиента, но и предлагаме най-необходимото!

Клиентът, в случай че е разбрал, че трябва да направи някои елементи от сайта по-опростени, а ние вече ги сметнахме за по-сложни, ще бъде принуден да надплати за ненужна работа.

Така се оказва, че и двете страни ще имат различни идеи за крайния продукт и е много малко вероятно подобно развитие да има положителен резултат.

SEO оптимизация на сайт в Кърджали

Като правило всичко върви добре, докато първата демонстрация на работата, извършена от разработчиците и проблемите започват там. Тъй като клиентът видя, че някои детайли не са направени така, както той вижда в своето въображение.

Етапът на проектиране позволява да се избегнат всички тези неприятни моменти, тъй като ви позволява да дадете най-пълната картина на клиента и изпълнителя за това какво ще бъде създадено, как ще изглежда и каква ще бъде логиката на работа.

Добре ли е да има етап на проектиране?

Препоръчителните работи ще бъдат изброени по-долу, но в някои случаи, по искане на клиенти, те може да не бъдат завършени изцяло или изобщо да не бъдат завършени.

Извършва се подробно проучване на представителите на клиента, събира се информация за дейността на компанията, нейното позициониране, целите и задачите на проекта и много други, които ще са необходими при планирането на обекта.

Въз основа на получените данни се изготвя кратка справка, която се одобрява от клиентите. След това се извършва анализ на сайтовете на конкурентите – анализираме сайтовете на преки и непреки конкуренти. По време на анализа се идентифицират силните и слабите страни. Резултатите се записват.

Целева аудиотория на сайта

Въз основа на данните, получени по време на проучването на клиентите, се идентифицира целевата аудитория на сайта и се изчертават героите. Изработват се процесите на тяхното взаимодействие със сайта – каква информация търсят в сайта, къде отиват, какво правят. Въз основа на получените данни обектният модел на сайта се финализира.

Въз основа на обектния модел на сайта и сценариите за взаимодействие на героите с интерфейса на сайта се разработват прототипи на страниците на сайта. При прототипите използваме изчистения текст, точно този, който след това ще бъде на готовия сайт.

Представяне проекта на клиентите след създаване на уебсайт в Кърджали

Извършената работа се представя на клиентите, презентацията разказва целия процес на разработка и защо конкретно решение е внедрено в прототипа. При необходимост се правят корекции и корекции на прототипа.

След одобрението на прототипите, клиентът пише Техническо задание за разработването на сайта. Този документ описва логиката на всеки елемент от сайта, технически ограничения и изисквания за сайта. Техническото задание също се одобрява от клиента.

Завършен сайт

В края на работата, на етапа на проектиране, клиентът разполага с пълен набор от документация, необходима за разработването на сайта и, което е не по-малко важно, в процеса на проектиране и постоянен контакт с клиента, той сам започва ясно да разбира какъв сайт ще бъде разработен.

И само когато техническата спецификация е написана и одобрена от клиента, се извършва окончателната оценка на разходите за разработване на самия сайт и се извикват точните разходи и време.

Обратна връзка на клиента!

По този начин дизайнът на сайта позволява: – клиентът постоянно да наблюдава и да разбира какъв ще бъде бъдещият сайт – дава свобода на действие на клиента, тъй като при необходимост той може лесно да прави промени и корекции, които няма да доведат до скъпа работа по промяната на вече създаден сайт.

Спестете пари, времето, което би било изразходвано за редактиране на сайта, е готово да види целия проект като цяло – за да се получи по-добър, обмислен и сложен продукт – позволява на разработчиците и клиента да говорят на един и същи език, премахвайки възможността за двусмислено тълкуване при обсъждането на проекта.

Последвайте ни във Фейсбук!