Създаване на уеб сайт в Стара Загора

Вече искаш да си онлайн, избери нас при създаване на уеб сайт в Стара Загора

Кой е най-лесният начин да избереш специалист за създаване на уеб сайт в Стара Загора? Като видиш портфолиото му, като поговориш и разкажеш за своят проект, какво искаш и с какви функционалности. Довери ни се!

Последователността на създаването на уебсайт и ясното проучване на етапите е ключът към успеха на целия проект. На невеж потребител може да изглежда, че разработването на уебсайт е незначителен въпрос.

Създаване на уеб сайт в Стара Загора
Създаване на уеб сайт в Стара Загора

Е, какво толкова е трудно тук – измислих дизайн, изложих го, напълних го с няколко текста и готово. Всъщност всеки етап от създаването на уебсайт е старателна работа, за която отговаря всеки разработчик от екипа на уеб студиото.

Създаването на уебсайт включва не само дизайн и програмиране, както си мислите, но и подробен анализ на проекта, сътрудничество с клиента и търсене на решения за постигане на поставените цели на проекта. В тази статия ще разгледаме как се извършва поетапното разработване на даден сайт и ще опишем подробно процедурата за създаване на уебсайтове.

Основните етапи на създаване на уебсайт:

 • Поставяне на цели и задачи на сайта;
 • Създаване, проучване на технически спецификации (ТЗ) за разработване на сайта;
 • Прототип;
 • Създаване на оформление на уебсайт дизайн;
 • Оформление;
 • Програмиране;
 • Съдържание за пълнене;
 • Тестване;
 • Доставка на готовия проект до клиента.


Поставяне на цели, задачи и избор на типа сайт


Поставяне на цели

Не всеки клиент на нашето уеб студио вижда разликите във видовете уебсайт, е в състояние самостоятелно да определя своите цели и задачи. Той ни моли да създадем проект.

Ние от своя страна извършваме подготвителен етап – анализираме защо клиентът се нуждае от уебсайт, какви задачи трябва да реши: да изпълнява функцията за представяне на компанията в Интернет или да продава стоки и услуги, да се превърне в висококачествена реклама за компания или да бъде стартъп за млада компания.

Всичко това се договаря с клиента. Самият той трябва да разбере защо се нуждае от сайта, с какво ще помогне на компанията си и с какво няма да може да се справи.

След задачите се определят целевата аудитория.

Важно е да се разбере за кого се създава ресурсът, какво може да предложи клиентът и как аудиторията ще реагира на офертата. Определението за целева аудитория „диктува“ свои правила, въз основа на получените данни , се формира структурата на сайта , съдържанието, дизайна, функционалността и т.н.

Освен това се извършва маркетингов анализ, който включва анализ на конкурентите, сезонността на даден продукт или услуга, дейност и ниша и конкурентоспособността на предложението.

Идентифицирани са улики и чипове, които ще помогнат за привличане на вниманието на посетителите. След завършване се разработва и демонстрира на клиента прототип на уебсайт.

Технически спецификации при създаване на уеб сайт в Стара Загора

Следващият етап от разработването на уебсайта: формирането на технически спецификации
Техническо задание е документ, който се съставя заедно с клиента. Той включва подробни характеристики на ресурса:

 • Предложения за дизайн (цветен дизайн, приложение на корпоративна идентичност или нейното развитие, съотношението на графичните елементи към текста);
 • Семантично ядро;
 • Структура на сайта, брой страници, категории, блокове;
 • Функционалност на сайта (само стандарт или разработване на допълнителни модули, тяхното подробно описание и цели);
 • Приложни технологии;
 • Технически изисквания към ресурса.

Създаване на уеб сайт в Стара Загора


Техническото задание е основата, на която разчита всеки специалист, участващ в разработването. Следователно е необходимо участието на клиента в изготвянето на техническата спецификация. Той се договаря и редактира, докато клиентът не се съгласи и не подпише документа. Едва след това проектът преминава в етап на създаване.

На етапа на формиране и обсъждане на ТЗ също се разработва структурата на сайта, неговата навигация, броят на категориите и подкатегориите, тяхната последователност на разположение и др. Цялата информация също е включена в документа, който е подписан от клиента.

Създаване на оформление на уебсайт дизайн


Всички етапи от създаването на уебсайтове са важни за качественото функциониране на ресурса, но разработването на дизайн е един от основните. В крайна сметка дизайнът е това, което посетителят вижда първо, оценява го и решава да остане на страницата или да затвори раздела на браузъра.

Дизайнерът надгражда техническото задание, рисува бутони, банери и други графични елементи. С други думи, прототипът, създаден на първия етап от разработването на уебсайта, придобива естетически вид и се произвежда в цветовете, избрани от клиента.

Ако компанията има корпоративен стил, тогава дизайнът се разработва в съответствие с него. Като алтернатива може първо да се разработи фирмена идентичност, а след това и дизайн въз основа на нея.

Създаване на уеб сайт в Стара Загора

Важно е да се отбележи, че дизайнерът не рисува дизайна на всяка страница, а шаблони на няколко основни, използвайки тенденциите на уеб дизайна . Готовото оформление се изпраща на клиента и очаква одобрение. Ако са необходими подобрения, дизайнерът ги прави и отново показва оформлението на клиента. Дизайнът се финализира, докато бъде одобрен.

Обединяване на дизайна със системата за управление на сайта (оформление)

Дизайнерът на оформление използва HTML, за да превърне готовия дизайн в работещ проект. Ресурсът получава живот, става динамичен, всички бутони работят. Ресурсът става кръстосан браузър и се показва правилно във всички съществуващи интернет браузъри. На същия етап се създават CSS стилове.

Освен това ресурсът е свързан със системата за управление. С негова помощ се създават страници, категории и подкатегории на проекта, определя се редът на действие на раздела на менюто, поставят се хипервръзки.

Ресурсът получава окончателна структура, която ще бъде представена на посетителите. Понякога сайтовете могат да се използват без CMS (например целеви страници), така че сайтът е просто изложен в HTML и CSS, без да се свързва с двигателя.

Категории и подкатегории

На същия етап се набират категории и подкатегории, съдържанието, което ще бъде поставено на страницата. Дизайнерът на оформление обръща голямо внимание на оформлението на продуктовата карта за онлайн магазина, което трябва да отговаря на техническите и потребителските изисквания.

На последния етап от оформлението се разработва адаптивна версия на сайта. Не е задължително, но се препоръчва за клиенти, желаещи да достигнат мобилен трафик.

Програмиране на уебсайтове

Няма нужда от програмиране на етапите на създаване на обикновен уебсайт (например страница с една страница). Програмистът се включва в работата, ако се разработва голям и сложен проект. Задачата на специалист е да разработи сложни функции: калкулатор, платежна система, използваща банкови карти, конвертор на валута, тоест всички онези функции, които не са включени в стандартния пакет от функционалности.

Попълващо съдържание след създаване на уеб сайт в Стара Загора


Предпоследният етап от създаването на уебсайт е пълненето на страниците с графично и информационно съдържание. Публикуват се видеоклипове, снимки, текстове и друга информация, която посетителят може да види или прочете.

SEO статиите са написани на базата на семантичното ядро ​​(ако ресурсът трябва да бъде популяризиран чрез метода SEO), мениджърът на съдържанието поставя графични елементи в логическа структура. Страниците са подложени на вътрешна оптимизация.

Тестване на проекта след създаване на уеб сайт в Стара Загора

Тестването играе най-важната роля в процеса на създаване на уебсайт. Работата се извършва от тестер, който следи функционалността на ресурса според редица критерии и идентифицира грешки, които трябва да бъдат отстранени.

Не сме направили избора на домейн и хостинг като отделен етап. Необходимо е, но може да се направи във всеки един момент от процеса на създаване на ресурси. След приключване на работата, завършеният проект се предава на клиента заедно с данни за вход и пароли в системата за управление. След доставката на проекта, клиентът може да поръча услугата за промоция и подкрепа на проекта, като заплати разходите си.

Не сте сигурни как да изберете име на домейн? Прочетете нашите препоръки в статията „ Кой домейн да избера за уебсайт? ”.

Допълнителна работа след предаване на проекта на клиента


Рядко, след като паролите и достъпът до сайта бъдат издадени на клиента, сътрудничеството с изпълнителя приключва. Най-често клиентите поръчват допълнителни услуги, например:

 • Актуализиране на каталога, материали, излагане на стоки и тяхното описание;
 • Обучение за работа със сайта;
 • Поддръжка на сайт;
 • Насърчаване на ресурси;
 • Писане на статии, попълване на категории с SEO текстове и др.

SEO оптимизация на сайт в Стара Загора


Важно е да се отбележи, че цялото поетапно създаване на сайта се контролира от клиента. В края на всеки етап крайният резултат се демонстрира на клиента и се съгласува с него. Това помага на клиента да контролира работата на изпълнителя, а изпълнителят да разбере дали клиентът е доволен от резултатите от работата си.

Similar Posts