Създаване на уебсайт в Пазарджик

Стартираш онлайн, доверете ни се при създаване на уебсайт в Пазарджик

Искате да стартирате онлайн вашият бизнес и да увеличите потребители си, повече продажби и повече печалба. Изберете нас при създаване на уебсайт в Пазарджик.

Защо имате нужда от уебсайт? Създаване на уебсайт в Пазарджик

Уебсайтът е вашият електронен офис. Уебсайтовете се създават за различни цели. Но тъй като Интернет се превърна в среда за икономическа дейност, сайтовете се създават главно за правене на бизнес, т.е. реализиране на печалба.

Създаване на уебсайт в Пазарджик
Създаване на уебсайт в Пазарджик

Известно е, че в момента има две основни области на използване на Интернет в бизнеса: Интернет като средство за комуникация, източник на справочна информация, средство за реклама и маркетинг за извършване на бизнес (икономическа дейност) извън електронни мрежи и Интернет като инструмент за осъществяване на електронен бизнес, базиран на принципите на мрежовото икономика.

Създаване на бранд при създаване на уебсайт в Пазарджик

В първия случай се създават сайтове за формиране на имиджа на компанията, провеждане на ефективни рекламни и маркетингови проучвания с цел намиране на нови купувачи и увеличаване на продажбите, както и за информационна и сервизна подкрепа на клиентите.

Освен това сайтовете могат да се използват като информационни канали за обмен на информация с партньори. Уебсайтовете също се използват като средство за подпомагане на целодневен и задочен образователен процес и напреднало обучение за определен курс.

Във втория случай сайтовете изпълняват всички горепосочени функции и освен това са инструмент за извършване на електронен или мрежов бизнес. В този случай сайтовете изпълняват функциите на платформи за търговия, които включват: Интернет борси, търгове и др. и т.н.

Предоставяне на стоки и услуги

Уебсайтовете се използват за предоставяне на финансови услуги (системи за онлайн разплащания, обменни бюра и т.н.) и т.н. Освен това сайтовете са от съществено значение за дистанционното обучение, което е форма на висше образование. По този начин управлението на електронен бизнес (електронна търговия) без уебсайт не е възможно ( вижте основните модели на електронния бизнес ).

Какво е уебсайт? Създаване на уебсайт в Пазарджик

Уеб сайтът е съвкупност от уеб страници, свързани с хипервръзки. Уеб страниците или хипертекстовите документи са текст, който съдържа специални команди, наречени тагове. Тези маркери осигуряват форматиране на елементи на страницата и ви позволяват да поставяте графики, картинки, хипервръзки и др. На страницата.

Уеб страниците се създават с помощта на специален HTML език. HTML или Hyper Text Markup Language е език за маркиране на хипертекст, маркирането се извършва с помощта на тагове. Днес освен HTML се използват и други езици за маркиране: WML, XML.

SEO оптимизация на сайт в Пазарджик

В момента за създаване на интерактивни сайтове се използват различни съвременни технологии: PHP, ASP, Perl, JSP, CSS, DB2 бази данни, MsSQL, Oracle, Access и др. Съвременните сайтове обикновено са управлявани сайтове, т.е. сайтове, които са оборудвани с CMS (системи за управление на съдържанието).

Управляваните сайтове се създават от разработчици, така че самият собственик на сайта може да осигури информационна поддръжка и поддръжка на сайта (например актуализиране на съдържанието или съдържанието на сайта).

Как се предават уеб страниците през интернет?

Възможността за работа с уеб страници се предоставя от вид интернет услуга, наречена World Wide Web или накратко WWW. World Wide Web се ​​основава на протокола на приложния слой http, който позволява приемането и предаването на уеб страници.

WWW работи на принципа клиент-сървъри: Интернет сървърите, по искане на клиента, което се извършва с помощта на уеб браузър, инсталиран на компютъра на потребителя, му изпращат копия от документи. След получаване на исканите документи, уеб браузърът на компютъра на потребителя интерпретира данните и показва съдържанието на документите на екрана.

За да създадете фирмен уебсайт, трябва:

  • определят целта на създаване на сайт;
  • да разработи технически спецификации;
  • регистрирайте домейн на уебсайт в определена зона (com, ru, ua, net и др.);
  • разработване на уебсайт;
  • поставете сайта на хостинг;
  • регистрирайте се в търсачките и тематичните директории;
  • извършва оптимизация на сайта за търсачки;
  • предоставят постоянна поддръжка на сайта.

Определяне целта на създаване на сайт при създаване на уебсайт в Пазарджик

Уебсайтовете се създават с различни цели, например: за електронен бизнес, за подпомагане на образователния процес, за предоставяне на информация, предоставяне на финансови услуги и др.

Разработване на технически спецификации
Техническото задание отчита всички етапи от развитието и поддръжката на сайта, целите и предназначението на сайта, неговия дизайн, методи за навигация, езика за маркиране на страницата и т.н.

Обикновено сайтът трябва да включва:

Информация за компанията, реквизити: пощенски адрес. Телефон, имейл адрес.
Каталогът на предлаганите продукти или услуги.
Информационен раздел (новини, статии, аналитични рецензии по темата на предлаганите продукти или услуги).
Книга за гости.
Начини за плащане.
Броячи за посетители (броячи за рейтинг).
Регистрация на домейн


Регистрацията на домейн се извършва в избраната от потребителя зона ua, ru, com, net, info и т.н. В зависимост от предназначението на сайта се избира неговата зона за регистрация. За да регистрирате сайт, препоръчително е да изберете домейн от второ ниво, например www.lessons-tva.info , въпреки че можете да работите и с домейн от трето ниво.

Домейн от второ ниво е регистриран при регистратор – организация, която администрира имена на домейни, например Регистрация на домейни . Домените от трето ниво се купуват по правило заедно с хостинг от хостинг компания. Името на сайта се избира въз основа на вида дейност, името на компанията или фамилията на собственика на сайта.

Разработката на уебсайт е най-важният етап от създаването на уебсайта


Разработката на уебсайт е сложен и отнемащ време процес. Когато проектирате сайт, трябва да обърнете голямо внимание на съдържанието, структурата и дизайна (графичен дизайн) на уеб страниците, както и структурата на уеб сайта и методите за навигация в уеб сайта.

Основното на сайта е неговото съдържание или съдържание, структурата на информацията, навигацията и след това графичният дизайн или дизайн на сайта. С други думи, дизайнът на сайта се определя от съдържанието на материалите, които ще бъдат публикувани на него.

За разработване на сайта се използват различни инструменти: дизайнери на сайтове (дизайнери), WebCoder 1.6.0.0, професионални приложения: Macromedia HomeSite Plus v5.1 за Windows XP, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage и др. За да създавате сайтове, препоръчително е да използвате редактори на руски Macromedia Dreamweaver 8.0.1 или FrontPage 2003.

Структура и дизайн при създаване на уебсайт в Пазарджик

FrontPage включва съветници, които улесняват създаването на уеб сайт, както и шаблони за уеб страници и уеб сайтове, които съдържат маркировка (структура) и дизайн, необходими за бързо създаване както на уеб страници, така и на уеб сайтове. Можете също да използвате FrontPage за създаване на уеб страници и уеб сайтове от празна страница и празен уеб сайт.

Когато създавате сайт, е необходимо да го оптимизирате за търсачки, тъй като целевият посетител идва на сайтове предимно от търсачки, следователно е необходимо да се стремите към високо класиране в търсачките.

Особено внимание трябва да се обърне на мета таговете като заглавие, ключови думи и описание, както и местоположението на ключовите думи в текста на уеб страниците.

Хостинг на уебсайт


Един от най-важните етапи от създаването на уебсайта е хостването му. Уеб хостингът е място за хостване на сайт на сървър в Интернет, който предоставя достъп до уеб страници на посетителите на сайта. Сървърите предлагат както платен, така и безплатен хостинг.

Разликата между тези хостинг услуги е качеството на предоставяните услуги. За обучение изберете безплатен хостинг и само след придобиване на умения за електронен бизнес или търговия, поставете сайтовете си на платен хостинг.

За да поставите уебсайт на хостинг, трябва да се регистрирате на един от сървърите, който предоставя хостинг услуги. Интернет адресът или адресът на домейна на сайта зависи от нивото на домейн, който сте закупили. Интернет не използва имена на домейни, но използва универсални локатори на ресурси, наречени URL-та (Universal Resource Locators).

URL адресите

URL адресът е адресът на всеки ресурс (документ, файл) в Интернет; той посочва кой протокол трябва да се използва за достъп до него, коя програма трябва да се изпълнява на сървъра и кой конкретен файл трябва да бъде достъпен на сървъра. Общ изглед на URL адреса: протокол: // хост компютър / име на файл (например www.lessons-tva.info/book.html) .

За да качите файлове на сайта на сървъра, можете да използвате файловия мениджър (команда за качване) от раздела за управление на сайта на сървъра, на който хоствате сайта. Първо, използвайки файловия мениджър, създайте директория (папка) на сървъра, където ще поставите файлове или изберете готова папка на сървъра.

Различни уеб браузъри

Можете също да качвате файлове на сървъра с помощта на браузър (Internet Explorer), използвайки протокола ftp, например ftp://www.lessons-tva.info/. След това ще се появи диалогов прозорец с искане да въведете паролата, след като въведете паролата и щракнете върху бутона „OK“, всичките ви директории на сървъра ще бъдат показани в прозореца на браузъра.

След това отворете папката, в която ще бъдат поставени файловете на сайта, и ги копирайте там, като използвате един от методите. Адресът на FTP сървъра е посочен в личните данни, които ще получите след регистрация на сървъра. За да се свържете по-бързо чрез FTP протокола, първо трябва да влезете в акаунта си чрез http протокола.

FTP

Но най-добре е да използвате WC или Total Commander, за да качите файлове за това в менюто „МРЕЖА“, изберете командата „Нова FTP – връзка“ и в диалоговия прозорец „Свързване“, който се появи, въведете FTP адреса (например ftp: //www.lessons-tva .info /). След това при поискване въведете паролата и папките, разположени на сървъра, ще се появят на един от WC панелите; файловете трябва да бъдат поставени (копирани) в един от тях.

След това ще присвоите име на тази връзка и ще я запазите. Това име ще бъде поставено в опцията Свързване към FTP сървър в менюто МРЕЖА. При повторно свързване (например при актуализиране на страници) избирате това име, след това въвеждате паролата при заявката и се свързвате с директорията, в която се намират страниците и файловете на вашия сайт.

Similar Posts